Probni popis

Državni zavod za statistiku provest će Probni popis stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021.

Cilj testiranja novih načina prikupljanja podataka jest provjera pripremljenih metodoloških, organizacijskih i informatičkih rješenja u prikupljanju i obradi popisnih podataka kako bi se pravodobno i na primjeren način pripremila provedba te otklonili eventualni nedostaci u provedbi Popisa 2021. na cijelom području Republike Hrvatske.

Vaše sudjelovanje u Probnom popisu omogućit će unaprjeđenje kvalitete prikupljanja podataka te testiranje novih organizacijskih i informatičkih rješenja za učinkovitije provođenje Popisa 2021. na cijelom području Republike Hrvatske.

vrh stranice