Pitanja i odgovori

O Popisu 2021.

Kako se provodio Popis stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u nastavku teksta: Popis 2021.)?

Popis 2021. provodio se na dva načina:

  • • Od 13. do 26. rujna 2021. građani su se mogli popisati samostalno koristeći se popisnim upitnikom u elektroničkom obliku koji je bio dostupan na portalu e-Građani, istodobno popisujući kućanstvo i stan u kojem stanuju.

  • • Od 27. rujna do 14. studenoga 2021. popisivači su s pomoću elektroničkih ureaja popisivali sve popisne jedinice koje se nisu samostalno popisale te su kontrolirali podatke prikupljene samostalnim popisivanjem (preuzimanjem kontrolne šifre od kućanstava koja su se popisala prijavom na portal e-Građani).

Koji je bio referentni datum Popisa 2021.?

Referentni datum Popisa 2021. bio je 31. kolovoza 2021. Tijekom popisivanja odgovori su se tražili prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata. Ta se vrlo kratka vremenska točka zove referentni trenutak Popisa. Taj trenutak nužno je odrediti zbog promjena koje se događaju u jedinicama koje se popisuju.

Što je cilj Popisa 2021.?

Cilj Popisa 2021. jest utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva, njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima i o obilježjima kućanstava i stanova.

Tko je sve sudjelovao u Popisu 2021.?

Sudionici Popisa 2021. bili su popisivači, kontrolori, instruktori, koordinatori, zamjenici koordinatora, članovi županijskih popisnih povjerenstava i Popisnog povjerenstva Grada Zagreba, članovi popisnih povjerenstava ispostava i voditelji popisnih centara. Za provedbu popisivanja bilo je angažirano oko 9 500 sudionika.

Kako se moglo pristupiti oglednom primjerku popisnog upitnika na engleskom jeziku/jeziku nacionalnih manjina?

Na poveznici postoji izbornik ''Popisni upitnik'', s kojeg je bilo moguće pristupiti oglednom primjeru popisnog upitnika na engleskom jeziku ili na jeziku nacionalnih manjina (ukupno 21 jezik nacionalnih manjina). Odgovore u popisnom upitniku bilo je potrebno davati na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Za koje će se svrhe koristiti podaci prikupljeni u Popisu 2021.?

Prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), svi podaci prikupljeni ovim istraživanjem tajni su i upotrebljavat će se isključivo za statističke svrhe.vrh stranice