Pitanja i odgovori

O Popisu 2021.

Kako se provodi Popis stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u nastavku teksta: Popis 2021.)?

Popis 2021. provodi se na dva načina:

  • 1) Od 13. do 26. rujna 2021. možete se popisati samostalno koristeći se popisnim upitnikom u elektroničkom obliku koji će biti dostupan u elektroničkom sustavu e-Građani, istodobno popisujući vaše kućanstvo i stan u kojem stanujete.
  • 2) Od 27. rujna do 17. listopada 2021. popisivači popisuju s pomoću elektroničkih uređaja sve popisne jedinice koje se nisu samostalno popisale te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih samostalnim popisivanjem (preuzimaju kontrolnu šifru od kućanstava koja su se popisala u sustavu e-Građani).
Iznimno, ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice, razdoblje popisivanja može se produžiti do 29. listopada 2021.

Koji je referentni datum Popisa 2021.?

Referentni datum Popisa 2021. jest 31. kolovoza 2021. Tijekom popisivanja odgovori se traže prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata. Ta se vrlo kratka vremenska točka zove referentni trenutak Popisa. Taj trenutak nužno je odrediti zbog promjena koje se događaju u jedinicama koje se popisuju.

Što je cilj Popisa 2021.?

Cilj Popisa 2021. jest utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva, njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima i o obilježjima kućanstava i stanova.

Tko sve sudjeluje u Popisu 2021.?

Sudionici Popisa 2021. jesu popisivači, kontrolori, instruktori, koordinatori, zamjenici koordinatora, članovi županijskih popisnih povjerenstava i Popisnog povjerenstva Grada Zagreba, članovi popisnih povjerenstava ispostava i voditelji popisnih centara. Za provedbu popisivanja angažirano je oko 9 500 sudionika.

Kako pristupiti oglednom primjerku popisnog upitnika na engleskom jeziku/jeziku nacionalnih manjina?

Na poveznici postoji izbornik ''Popisni upitnik'', s kojeg je moguće pristupiti oglednom primjeru popisnog upitnika na engleskom jeziku iIi na jeziku nacionalnih manjina (ukupno 21 jezik nacionalnih manjina). Odgovore u popisnom upitniku potrebno je davati na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

U koje svrhe će se koristiti podaci prikupljeni u Popisu 2021.?

Prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), svi podaci prikupljeni ovim istraživanjem tajni su i upotrebljavat će se isključivo za statističke svrhe.vrh stranice