Jeste li znali?

 • …da su na području današnje Republike Hrvatske prvi popisi stanovništva provedeni 1746. i 1754., i to su bili ''terezijanski'' Popisi, za vladavine Marije Terezije. Ti Popisi nisu ukljuivali plemiće i svećenstvo te se stanovništvo popisivalo prema pripadnosti posjeda pojedinom vlastelinu ili gradu. Sljedeći Popis, ''jozefinski'', iz 1785., proveden je za vladavine Josipa II. te također nije uključivao svećenstvo, a Popis iz 1805. još nije uključivao ni plemstvo i vojsku. Zanimljivost je da se Popis 1850./1851. provodio čak dvije godine zbog tadašnjih prilika.
 • …da je prvi Popis koji sadrava sveobuhvatne podatke za cijelo područje današnje Republike Hrvatske proveden 1857. u tadašnjoj Austro-Ugarskoj Monarhiji, nakon čega su slijedili redoviti Popisi 1869., 1880., 1890., 1900., 1910., 1921. i 1931. Za 1941. obavljene su pripreme, no zbog rata Popis nije proveden. Kako bi se utvrdilo brojno stanje i teritorijalni raspored stanovništva u Republici Hrvatskoj, u 1948. proveden je ''kratki Popis''. Potreba za detaljnijim informacijama rezultirala je provedbom kompletnog Popisa iz 1953. Od 1961. Popis se u Republici Hrvatskoj provodi u redovitim desetogodišnjim razmacima.
 • …da je posljednji popis u Republici Hrvatskoj proveden 2011., a mnogobrojne promjene u proteklih deset godina Popis 2021. čine prijeko potrebnim.
 • …da je situacija nastala zbog pojave bolesti COVID-19 postavila mnoge izazove u gotovo svim društveno-ekonomskim područjima, pa tako i u provedbi Popisa 2021. Državni zavod za statistiku poduzet će u provedbi Popisa 2021. mjere za uspješno provođenje preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Svi sudionici Popisa 2021. dobit će odgovarajuće upute za postupanje te će se za popisivanje pribaviti dezinfekcijska sredstva i zaštitne maske.
 • …da je Popis 2021. najopsežnije i najsloženije statističko istraživanje s obzirom na brojnost obuhvaćenih jedinica te najbogatiji izvor podataka o stanovništvu u Republici Hrvatskoj. Kako bi se uspješno provodile razne gospodarske, socijalne, demografske, razvojne i druge politike te znanstvena istraživanja, Popis 2021. prijeko je potreban jer popisuje tri ključne jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanove.
 • …da je cilj Popisa 2021. utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva, njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obiljejima te o obilježjima kućanstava i stanova.
 • …da se rezultati Popisa 2021., osim za analizu stanja utvrđenoga tim Popisom, upotrebljavaju i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.
 • …da će se osobe zainteresirane za posao popisivača moći prijaviti s pomoću e-Prijave na mrežnim stranicama Dravnog zavoda za statistiku. Glavni kriteriji za popisivače jesu punoljetnost, završena najmanje srednja škola te informatička pismenost. Prijavljene osobe trebat će ispuniti test koji sadržava pitanja o osobnim podacima, iskustvu u poslovima anketiranja, pitanja o informatičkoj pismenosti te demografska pitanja. Na temelju postignutih bodova izradit će se rang-ljestvica popisivača.
 • …da će u provedbi Popisa 2021. biti angažirano oko 8 000 popisivača, 1 100 kontrolora, 170 instruktora i 45 koordinatora. Osim njih bit će angairani i članovi županijskih popisnih povjerenstava, članovi ispostava i članovi popisnih centara. Sveukupno će u provedbi Popisa 2021. na terenu, izravno ili neizravno, biti angažirano oko 9 500 osoba. Sve informacije o prijavama kandidata za posao popisivača/kontrolora pravodobno će biti objavljene na poveznici https://Popis2021.hr.
 • …da su osobe koje se popisuju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, strani državljani i osobe bez državljanstva koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te osobe koje u referentnom trenutku Popisa imaju boravište u Republici Hrvatskoj.
 • …da će se Popis 2021. provoditi u dvije faze, što građanima nudi dvije opcije: popisivanje u sustavu e-Građani i popisivanje na tradicionalan način, uz pomoć popisivača koji će doći u kuanstvo.
 • …da će se za pristup popisnom Upitniku u sustavu e-Građani upotrebljavati Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) i vjerodajnice svih razina sigurnosti.
 • …da se unapređenjem načina prikupljanja podataka (prikupljanje iz sustava e-Građani te prikupljanje na terenu s pomoću prijenosnih računala) planira poboljšati i modernizirati proces prikupljanja podataka, unaprijediti točnost i kvaliteta prikupljenih podataka, poboljati učinkovitost upravljanja terenskim radom te unaprijediti obrada podataka.
 • …da će prvi rezultati Popisa 2021. biti objavljeni najkasnije 60 dana od završetka popisivanja na terenu, a konani rezultati Popisa 2021. objavit će se prema programima publiciranja i kalendarima objavljivanja statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku.
 • da se u Popisu 2021. neće popisivati graani u iseljeništvu. Svrha popisa nije popisivanje svih državljana neke zemlje (drave) u svijetu, nego popisivanje stanovništva koje živi u zemlji (državi) prema strogo odreenim međunarodnim definicijama. Naši iseljenici bit će popisani u onim zemljama u kojima žive, a popisivanje u tim zemljama provest će se u skladu s Preporukama UN-a / Eurostata o popisu stanovništva. To je metodološki okvir koji zemlje moraju obvezno primijeniti u popisivanju kako se ne bi udvostručivalo stanovništvo i kako jedna osoba ne bi bila uključena u ukupno stanovništvo više zemalja.
 • …da će Državni zavod za statistiku, u skladu s odredbama Zakona o službenoj statistici, u obradi podataka kontrolirati pouzdanost, točnost i obuhvat podataka. Zavod e upotrebljavati podatke o osobama iz administrativnih izvora te ih uparivati s podacima prikupljenima Popisom 2021.
vrh stranice