Pitanja i odgovori

Faza samopopisivanja (faza CAWI)

Što je to sustav CAWI?

CAWI (engl. Computer assisted web interviewing) je sustav za samopopisivanje građana, odnosno intervju napravljen putem web preglednika u obliku upitnika radi prikupljanja statističkih podataka tijekom Popisa 2021.

U kojem sam se razdoblju mogao samostalno popisati?

Razdoblje samopopisivanja trajalo je od 13. rujna 2021. od 00:00 do 26. rujna 2021. do 24:00 sata.

Kako se moglo pristupiti samopopisivanju?

Na mrežnoj stranici https://Popis2021.hr trebalo je kliknuti na poveznicu za samopopisivanje koja je osobu preusmjeravala na portal e-Građani. Elektronika usluga NIAS-a (Nacionalnoga identifikacijskoga i autentifikacijskog sustava) zatražila je autentifikaciju i pristup osobnim podacima. Kada se kliknulo na ikonu "Pristajem", trebalo je izabrati vjerodajnicu, registrirati se, pročitati uvjete upotrebe, potvrditi da je osoba punoljetna i pristupiti samopopisivanju.

Je li bila dostupna korisnička podrška?

Da. Tijekom popisivanja svakodnevno je bila na raspolaganju korisnička podrška od 8 do 21 sat.

Jesu li bile dostupne Upute za samopopisivanje?

Upute za samopopisivanje bile su dostupne na mrežnoj stranici https://gov.hr/hr/upute-za-samopopisivanje/2318.

Koji su se adresni podaci upisivali u popisni upitnik?

U popisni upitnik upisivali su se podaci za županiju, grad/općinu, naselje (isključivo naselje) te ulicu i kućni broj. Ulica se birala u izborniku ulica upisivanjem nekoliko uzastopnih slova tražene ulice.

Što je trebalo napraviti nakon ispunjavanja popisnog upitnika?

Nakon uspješnog zaključavanja i slanja popisnice e-ispitanik je dobio kontrolnu šifru generiranu u trenutku predaje popisnice koja je sluila kao dokaz o uspješnoj predaji popisnice i koju je predao popisivaču na terenskom popisivanju. Kontrolna šifra bila je potrebna zbog kontrole obuhvata popisivanja.

Je li bilo moguće unijeti promjene u popisni upitnik u fazi samopopisivanja?

Ako popisni upitnik nije bio ispunjen odjedanput, bilo je moguće spremiti unesene podatke te s popunjavanjem nastaviti poslije. Nedovršenom upitniku moglo se pristupiti sve dok traje faza samopopisivanja (faza CAWI).

Je li bilo moguće dva kućanstva popisati s jednom vjerodajnicom?

Ne. Portal e-Građani automatski je prepoznavao osobu koja se prijavila u sustav s pomoću vjerodajnice te ju je postavljao kao referentnu osobu. Primjerice, roditelji ili baka ili djed mogli su biti popisani tako da punoljetna osoba pristupi portalu e-Građani te se prijavi s pomoću vjerodajnice majke, oca, bake ili djeda te popiše njihovo kućanstvo i stan.

Je li bilo moguće promijeniti podatke nakon popunjavanja upitnika i dobivanja kontrolne šifre?

Uvid u popisane podatke i izmjena podataka bili su mogući samo za osobu koju je netko drugi popisao. Ako je bilo potrebno promijeniti podatke za osobu koju je netko drugi popisao, trebalo je pričekati popisivača u fazi terenskog popisivanja (faza CAPI).

Je li se popisivala svaka osoba iz kućanstva sa svojom vjerodajnicom?

Ne. Jedna osoba iz kućanstva na portalu e-Građani popisivala je stan, kućanstvo i sve osobe u stanu. Osoba iz kuanstva koja je popisivanju pristupila s pomoću svoje vjerodajnice bila je referentna osoba te je bila dužna popisati sve članove kućanstva.

Što ako se popisala samo jedna osoba iz kućanstva, ali ne i ostatak kućanstva?

U tom slučaju riječ je o davanju nepotpunih podataka. Jedna osoba iz kućanstva na portalu e-Građani popisivala je stan, kućanstvo i sve osobe u stanu.

Što ako su dvije osobe u kućanstvu, s pomoću dvije različite vjerodajnice, popisivale iste osobe, kućanstvo i stan?

Sustav je prihvaćao takav unos te se pogreška udvostručivanja ispravljala u fazi obrade popisnih podataka.

Što ako je e-ispitanik zaboravio popisati jednu osobu?

Pri preuzimanju kontrolne šifre e-ispitanik trebao je popisivaču objasniti da je zaboravio popisati jednu osobu te je popisivač u tom trenutku popunio popisni upitnik za tu osobu.

Je li se trebala popisati osoba ako živi u inozemstvu i tko je popisao njezinu kuću u Republici Hrvatskoj?

Ako osoba živi izvan Republike Hrvatske, nije se trebala popisati. Stambena jedinica bila je popisana u drugoj fazi popisivanja u kojoj su popisivači obilazili teren i razduživali sve adrese u popisnom krugu.

Je li se trebala popisati osoba koja živi u inozemstvu i ima prijavu privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske?

Osoba koja živi u inozemstvu i ima prijavu privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske nije se trebala popisati. Riječ je o osobi koja je više godina odsutna iz Republike Hrvatske i ima namjeru daljnje odsutnosti iz Republike Hrvatske.
Također, ako je riječ o kućanstvu koje je više godina odsutno iz Republike Hrvatske, članovi kućanstva se ne popisuju.

Kako se popisivao član kućanstva koji je privremeno odsutan iz Republike Hrvatske (privremeno odjavljen iz Republike Hrvatske) i nalazi se u inozemstvu radi studiranja?

Član kućanstva u Republici Hrvatskoj je, ako se samopopisivao prijavom na portal e-Građani, to naznaio u popisnom upitniku u odgovorima na nekoliko popisnih pitanja ili je, ako se nije samopopisao prijavom na portal e-Građani, odgovore na pitanja za privremeno odsutnog člana svojega kućanstva dao popisivaču, koji je to upisao u popisnu aplikaciju.

Kako se za vrijeme trajanja Popisa 2021. mogla popisati osoba koja nema kućanstvo u Republici Hrvatskoj, a odsutna je u inozemstvu?

Osoba se mogla samostalno popisati prijavom na portal e-Građani s jednom od pripadajućih vjerodajnica.

Kako se mogla popisati osoba koja radi u diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu s kojom borave članovi njezine obitelji?

Dravljani Republike Hrvatske na radu u diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske i članovi njihovih obitelji koji s njima borave u inozemstvu nisu se popisivali prijavom u portal e-Građani, nego prijavom u online aplikaciju za Popis 2021. kojoj su pristupali dobivenom šifrom. Osoba je mogla popisati sebe i svoje kućanstvo u stambenoj jedinici na adresi u Republici Hrvatskoj.

Jesu li mogli unuk ili nećak popisati baku koja živi na drugoj adresi?

Unuk ili nećak mogli su popisati baku, ali s bakinom vjerodajnicom.

Je li osoba mogla popisati drugu osobu s kojom nije u srodstvu i ne ive u istom kućanstvu?

Osoba je mogla popisati drugu osobu s kojom nije u srodstvu i ne živi s njom u istom kućanstvu, ali s vjerodajnicom osobe koju popisuje.

Je li osoba koja je nositelj vjerodajnice morala biti član kućanstva koje popisuje?

Osoba koja je nositelj vjerodajnice morala je biti član kućanstva koje popisuje.

Kako se popisivala osoba koja je u staračkom domu, a na njezinim je osobnim dokumentima upisana druga adresa?

Osoba koja je stanovala u staračkom domu popisivala se u staračkom domu kao institucionalno kućanstvo u kolektivnom stanu bez obzira na adresu koja je upisana na osobnim dokumentima.

Kako se popisivala osoba koja nije prijavljena u podstanarstvu, a na njezinim je osobnim dokumentima upisana druga adresa?

Osoba se popisivala na adresi na kojoj stvarno živi bez obzira na to to piše na dokumentima i bez obzira na vlasništvo stambene jedinice u kojoj stanuje.

Ako je osoba vlasnik stana koji iznajmljuje, je li mogao najmodavac biti referentna osoba i popisati podstanare?

Osoba koja iznajmljuje stan nije mogla biti referentna osoba za popisivanje podstanara niti je trebala popisivati podstanare. Podstanari su se sami popisivali na adresi na kojoj su stvarno živjeli i trebali su upisati obilježja stambene jedinice u kojoj stanuju neovisno o tome tko je vlasnik stambene jedinice.

Kako su se popisivali studenti?

Studenti koji borave u studentskim domovima nisu se trebali popisivati prijavom na portal e-Građani. Oni su bili popisani u drugoj fazi popisivanja (terensko popisivanje). Studente su mogli popisati i roditelji u svojim kućanstvima kao privremeno odsutne osobe radi školovanja. Studenti koji su smješteni u podstanarskim stanovima mogli su se popisati u prvoj ili drugoj fazi popisivanja kao privremeno prisutne osobe radi školovanja, bez obzira na to što su ih i roditelji popisali kao članove kućanstava u mjestu iz kojeg su došli.

Vrijedi li kontrolna šifra koju je osoba dobila u Probnom popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine. ili treba ponoviti popisivanje?

Osoba je bila u uzorku za testiranje u Probnom popisu te je kontrolna šifra koju je dobila u ožujku vrijedila za navedeno testiranje, ali ne vrijedi za provedbu cjelovitog Popisa 2021. koje se provodi na punom obuhvatu. Osoba se treba ponovno popisati od 13. do 26. rujna 2021. i nakon uspješno završenog e-popisivanja dobivenu šifru predati popisivau. Ako se osoba samostalno ne popiše, popisat će je popisiva.

Što nakon samostalnog popisivanja?

Nakon uspješnog zaključavanja i slanja popisnice e-ispitanik prijavom u sustav za samopopisivanje mogao je vidjeti kontrolnu šifru generiranu u trenutku predaje popisnice koja slui kao dokaz o uspješnoj predaji popisnice. Tu je šifru dao popisivaču pri terenskom popisivanju.vrh stranice